Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIR/19/19 Zakup, dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego w ramach realizacji zadania pn.: „Stół do ping-ponga pod chmurką”

Wprowadził: Janowska Agnieszka, 8 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-08 14:16:29

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą "Modernizacja węzła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie".

Wprowadził: Mistur Zbigniew, 9 lipca 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 10:16:07

UD-VI-WIR/17/19 "Lokalne tablice informacyjne na Saskiej Kępie" - zakup, dostawa i montaż

Wprowadził: Janowska Agnieszka, 2 lipca 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-07-02 14:15:51

UD-VI-WIR/16/19 "Stół do ping-ponga pod chmurką" - zakup, dostawa i montaż

Wprowadził: Janowska Agnieszka, 2 lipca 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-07-02 13:41:23

UD-VI-WIR/15/19 Dostawa, ustawienie i serwisowanie dwóch przenośnych kabin sanitarnych przy obiektach sportowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2021 roku

Wprowadził: Tomasz Lechowski, 5 czerwca 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-07-05 08:47:01
Strona 1 z 9
1 2 3 4 5 6