Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIR/6/20 Drobne remonty oświetlenia ulicznego dróg gminnych

Wprowadził: Cal Tomasz, 16 stycznia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-01-16 13:56:39

UD-VI-WIR/5/20 Projekt remontu przyłącza w Szkole Podstawowej nr 397

Wprowadził: Cal Tomasz, 15 stycznia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-01-15 14:41:14

UD-VI-WIR/4/20 Projekt wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 375

Wprowadził: Cal Tomasz, 15 stycznia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-01-15 14:27:57

UD-VI-WIR/3/20 konserwacja i naprawy nawierzchni oraz elementów wyposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe oraz wykonanie przeglądów skateparku przy ul. Olszynki Grochowskiej

Wprowadził: Tomasz Lechowski, 15 stycznia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-01-15 13:54:01

UD-VI-WIR/2/20 wykonywanie konserwacji i napraw w branży elektrycznej, teletechnicznej, budowlanej i sanitarnej obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik oraz 45 ławek w pasie drogowym dróg gmin. na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Wprowadził: Tomasz Lechowski, 15 stycznia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-01-16 14:28:09
Strona 1 z 11
1 2 3 4 5 6