Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIN/08/20 – serwis kserokopiarek Konica- Minolta

Wprowadził: Dorota Świerczek, 27 stycznia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-01-29 13:58:09

UD-VI-WIN/06/20 – serwis kserokopiarek Canon

Wprowadził: Dorota Świerczek, 27 stycznia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-01-27 09:08:19