Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

swiadczenie usług przy obsłudze wyborów do Sejmu i Senatu RP

Wprowadził: Krzysztof Rudaś, 20 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-20 08:49:47

UD-VI-WAG/27/19 zakup gilotyny ręcznej

Wprowadził: Mariola Piekarska, 14 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-14 14:02:52

UD-VI-WAG/24/19 - wymiana automatyki sterującej pracą centrali wentylacyjnej VTS CLIMA wraz z okablowaniem w budynku Urzędu Dzielnicy Praga –Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie

Wprowadził: Piotr Kaniewski, 12 lipca 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-07-12 14:45:05