Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/40/19 - wykonanie w 2019, 2020 i 2021 roku przeglądów konserwacyjnych instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w obiektach Urzędu Dzielnicy Praga – Południe

Wprowadził: Piotr Kaniewski, 16 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-16 15:04:16

UD-VI-WAG/39/19- konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Urzędu dzielnicy

Wprowadził: Mariola Piekarska, 13 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-13 22:36:22

UD-VI-WAG/38/19 - wykonanie kalenarzy trójdzielnych

Wprowadził: Mariola Piekarska, 10 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10 13:14:59

UD-VI-WAG/37/19 - zakup kalenarzy na biurko

Wprowadził: Mariola Piekarska, 10 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10 11:59:20

UD-VI-WAG/36/19 - zakup kalendarzy książkowych

Wprowadził: Mariola Piekarska, 10 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10 11:39:20
Strona 1 z 3
1 2 3