Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WSZ/1/2020-zakup narkotestów

Wprowadził: Joanna Krupińska, 23 marca 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-04-09 10:25:39