Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

Wprowadził: Michał Brysiak, 21 lutego 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-02-21 12:40:56

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Wprowadził: Michał Brysiak, 15 stycznia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-01-15 14:11:25

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ na 2017 r.

Wprowadził: Michał Brysiak, 13 stycznia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-01-13 14:05:01