Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/10/20 Remont podłóg – II etap w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5, ul. Mińska 1/5 w Warszawie

Wprowadził: Adam Osowiecki, 13 marca 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-04-14 10:53:56

UD-VI-ZP/7/20 Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie.

Wprowadził: Agnieszka Urbanik, 27 lutego 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-04-06 12:46:56

UD-VI-ZP/3/20 - Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych (zabudowa klatki) mających na celu dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 120, przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej

Wprowadził: Dmitruk Dorota, 13 lutego 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-03-09 14:00:28
cialis 24 std lieferung cialis aus indien bestellen cialis kaufen in österreich wo kauft ihr euer cialis preise levitra bayer cialis 20mg in deutschland