Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/36/19 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pod nazwą: "Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową, a ul. Szaserów" wraz z oświetleniem w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Wprowadził: Radosław Sokół, 24 kwietnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-05-16 12:04:23

UD-VI-ZP/35/19 Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”

Wprowadził: Aleksandra Cydejko, 17 kwietnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-05-21 14:53:00

UD-VI-ZP/25/19 Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”

Wprowadził: Aleksandra Cydejko, 14 marca 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-04-03 11:17:31

UD-VI-ZP/14/19 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117” w Warszawie

Wprowadził: Iwona Włosek, 12 lutego 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-02-27 13:34:59

UD-VI-ZP/7/19 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Miejsca wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej” w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie

Wprowadził: Aleksandra Cydejko, 31 stycznia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-03-04 13:02:58
Strona 1 z 2
1 2  
cialis 24 std lieferung cialis aus indien bestellen cialis kaufen in österreich wo kauft ihr euer cialis preise levitra bayer cialis 20mg in deutschland