Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/77/19 Pełnienie wielobranżowego, kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego” w Warszawie

Wprowadził: Adam Osowiecki, 30 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-09-11 09:30:01

UD-VI-ZP/76/19 Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Wprowadził: Radosław Sokół, 28 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-09-18 09:47:14

UD-VI-ZP/79/19 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pod nazwą: "Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową, a ulicą Szaserów" w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Wprowadził: Radosław Sokół, 28 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-09-17 13:29:19

UD-VI-ZP/73/19 Wykonanie robót w istniejących budynkach SP Nr 215 i Pływalni Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 w zakresie budowy węzłów ciepła oraz dostosowania technologii basenu.

Wprowadził: Radosław Sokół, 12 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-02 09:53:55

UD-VI-ZP/70/19 Remont zespołu żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie

Wprowadził: Adam Osowiecki, 5 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-21 14:27:44
Strona 1 z 2
1 2  
cialis 24 std lieferung cialis aus indien bestellen cialis kaufen in österreich wo kauft ihr euer cialis preise levitra bayer cialis 20mg in deutschland