Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

35/2019/PRD-WOŚ Przedmiot zamówienia: wykonanie, dostarczenie i montaż budek lęgowych

Wprowadził: Ewa Langowska, 19 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-19 15:01:17

34/2019/PRD-WOŚ Wykonanie drewnianych domków dla kotów wolno żyjących i dostarczenie ich do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Wprowadził: Ewa Langowska, 19 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-19 13:23:34

32/2019/PRD-WOŚ Wykonanie ekspertyzy arborystycznej 15 drzew, rosnących w pasie drogowym ul. Berezyńskiej w Warszawie na terenie Saskiej Kępy w ramach realizacji projektu nr 1519 pn. : "Ochrona drzew Saskiej Kępy" z budżetu partycypacyjnego 2019

Wprowadził: Ewa Langowska, 1 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-02 13:17:12