Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

PRD/WOŚ/B/III/3/2/1754/LW/2019 Wykonanie prac w ramach realizacji projektu Budżetu partycypacyjnego edycji 2019 nr 1519 pn. „Ochrona drzew Saskiej Kępy”

Wprowadził: Ewa Langowska, 3 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-03 13:23:33

35/2019/PRD-WOŚ Przedmiot zamówienia: wykonanie, dostarczenie i montaż budek lęgowych

Wprowadził: Ewa Langowska, 19 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 15:30:46