Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w roku 2021

Wprowadził: Ewa Langowska, 17 listopada 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-11-17 11:07:57

Usługa zamykania i otwierania bram i furtek wejściowych do obiektów parkowo rekreacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r następujących obiektach m. st. Warszawy.

Wprowadził: Ewa Langowska, 16 listopada 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-11-17 09:39:06

UD-VI-PRD/WOŚ/36/2020 Stała eksploatacja i konserwacja ujęć wody oligoceńskiej, zlokalizowanych przy: ul. Motorowej/Ostrzyckiej, ul. Grenadierów 51/59 i ul. Walecznych 59 w Warszawie, w latach 2020-2022.

Wprowadził: Ewa Langowska, 5 listopada 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-11-05 14:54:11

UD-VI-WOŚ.7021.379.2020.PWR Posadzenie około 30 szt. drzew oraz 800 szt. krzewów oraz ustawienie w parkach 3 szt. ławek oraz 6 szt. donic.

Wprowadził: Ewa Langowska, 30 października 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-10-30 11:52:02