Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WOS/7031/24/2019/ELA „Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w roku 2020”.

Wprowadził: Ewa Langowska, 7 grudnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-12-07 13:59:20