Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych
Witamy na stronie internetowej Wydziału Zamówień Publicznych Dzielnicy Praga-Południe niestety nie ma żadnych trwających przetargów zapraszamy niebawem.
Wyniki zakończonych przetargów można sprawdzić w zakładce Archiwum bądź wykorzystując wyszukiwarkę z prawej strony w którą wpisujemy nr przetargu np: UD-VI-WOS/xx/xx