Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WKS/6/2019-Finały Dzielnicowe w ramach programu "Od zabawy do sportu"

Wprowadził: Billewicz Beata, 19 września 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-09-19 12:13:51