Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIN/13/19 – Zakup Adobe Illustrator i Adobe Photoshop

Wprowadził: Karol Kisiel, 15 kwietnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-04-15 13:01:27

Oferty zbierane do: 19 kwietnia 2019 16:00