UD-VI-WIN/60/20 - Taśmy LTO

Wprowadził:
Mariusz Strzałka
Mariusz Strzałka
(22) 44 35 497
, 16 grudnia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-12-16 15:13:40

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Mariusz Strzałka
Tel: (22) 44 35 497

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 17 Grudzień 2020 16:00

na adres: [email protected]

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

taśma czyszcząca LTO

taśma czyszcząca Ultrium LTO , dedykowana do napędów LTO-4  i LTO-5

6
2

Taśmy typu:

Ultrium LTO-5  (1,5/3 TB) wielokrotnego zapisu z etykietami  kodu kreskowego dla biblioteki "StorageTek SL-150" 

kody kreskowe zaczynające sie od numeru: LP0001. (naklejona na tasmach LTO)

30
Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia 5 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.


Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.


Zastrzegamy sobie prawo do złożenia zamówienia częściowego
(zmiana ilości zamówienia), lub rezygnacji z zamówienia.