UD-VI-ZP/8/11 Prace porządkowe - oczyszczanie gminnych ulic, placów oraz terenów otwartych

Wprowadził:
Agata Latawiec
Agata Latawiec
, 23 lutego 2011 r. || Ostatnia aktualizacja: 2011-02-23 01:00:00 || PDF

Prace porządkowe – oczyszczanie gminnych ulic, placów oraz terenów otwartych na terenie Dzielnicy Praga Południe m st. Warszawy  w okresie od 01.07.2011 r. do 30.06.2013 r.

 

 

TERMINY:

składanie ofert do 04.04.2011 r. 21.04.2011 r. 05.05.2011 r. godz. 1000

otwarcie ofert 04.04.2011 r. 21.04.2011 r. 05.05.2011 r. godz. 1200 

wadium – 65.000,00 zł.

 

 


Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (w formacie .zip)

Ogłoszenie (w formacie .pdf)

Sprostowanie ogłoszenia (w formacie .pdf)


Warszawa, 29.03.2011 r.

Odpowiedzi na pytania (w formacie pdf)

Sprostowanie ogłoszenia (w formacie pdf)


Warszawa, 11.04.2011 r.

Pismo w sprawie przesunięcia terminu składania ofert, wnoszenia wadium i otwarcia ofert (w formacie .pdf)

Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SIWZ „Formularz Cenowy - przewidywany zakres prac porządkowych w latach 2011, 2012 i I połowa 2013” (w formacie .doc)

Zmodyfikowany Załącznik nr 11 do SIWZ „Wykaz ulic i zatok parkingowych przewidzianych do oczyszczania”  (w formacie . pdf)

Sprostowanie ogłoszenia (w formacie .pdf)


Warszawa, dn. 25.05.2011 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania tutaj (w formacie .pdf)

levitra 10mg schmelztabletten preisvergleich viagra in russland kaufen cialis legal in deutschland kaufen levitra 20mg günstig