Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/40/19 - wykonanie w 2019, 2020 i 2021 roku przeglądów konserwacyjnych instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w obiektach Urzędu Dzielnicy Praga – Południe

Wprowadził: Piotr Kaniewski, 16 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-16 15:04:16

Oferty zbierane do: 23 października 2019 15:00

UD-VI-WIN/38/19 - Zakupu rocznego wsparcia serwisowego producenta typu Enhanced na sprzęt i oprogramowanie dla posiadanej przez Urząd macierzy EMC VNX-5100

Wprowadził: Mariusz Strzałka, 15 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-15 07:53:19

Oferty zbierane do: 18 października 2019 15:00

UD-VI-WIN/37/19 - zakup wsparcia dla VMware vSphere

Wprowadził: Mariusz Strzałka, 15 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-15 07:47:59

Oferty zbierane do: 17 października 2019 16:00

UD-VI-WAG/39/19- konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Urzędu dzielnicy

Wprowadził: Mariola Piekarska, 13 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-13 22:36:22

Oferty zbierane do: 18 października 2019 12:00

UD-VI-WAG/38/19 - wykonanie kalenarzy trójdzielnych

Wprowadził: Mariola Piekarska, 10 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10 13:14:59

Oferty zbierane do: 17 października 2019 15:00

Strona 1 z 15
1 2 3 4 5 6