UD-VI-ZP/91/08 Bieżąca konserwacja i naprawa wyposażenia placów zabaw

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 22 sierpnia 2008 r. || Ostatnia aktualizacja: 2008-08-22 14:52:03 || PDF

Bieżąca konserwacja i naprawa wyposażenia placów zabaw na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w roku 2008

 

składanie ofert do dnia 01.09.2008 r. do godziny 11.00
otwarcie ofert dnia 01.09.2008 r. godzina 12.00

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na bieżącej kontroli, konserwacji i naprawie wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie dzielnicy Praga Południe w Warszawie.
  1. Wykonawca ubiegający się o udział w postępowaniu przetargowym powinien spełniać wymagania określone w PN-EN 1176-1 oraz w instrukcjach producenta.
  2. Wykonawca musi prowadzić działalność na terenie m.st. Warszawy.
  3. Wykonawca ma obowiązek wypełniać zobowiązania umowne, czyli przeprowadzać:
1) regularne kontrole wszystkich elementów placów zabaw, w tym: ogrodzeń, urządzeń  zabawowych, elementów małej architektury i nawierzchni sztucznych wykonywać je zgodnie z PN-EN 1176-7 oraz instrukcjami producenta:
a) codzienne kontrole przez oględziny,
b) kontrole funkcjonalne wykonywane z częstotliwością wskazaną w instrukcji producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące,
c) kontrolę podstawową wykonywana przez osoby uprawnione do wydawania świadectwa kontroli wykonaną w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy,.
2)      prowadzić dokumentację z przeprowadzonych kontroli,
3)      w ramach prowadzonych kontroli dokonywać między innymi takie czynności, jak: smarować urządzenia, dokręcać obluzowane wkręty, śruby i nakrętki, prowadzić regulację naciągu lin, uzupełniać brakujące wkręty, śruby, nakrętki i podkładki,
4)      drobne naprawy wszystkich elementów placów zabaw w zakres których wchodzą: przymocowanie obluzowanych desek w urządzeniach zabawowych, naprawa zamków w furtkach ogrodzeń placów zabaw oraz inne naprawy nie wymagające zakupu części zamiennych od producenta,
5)      zabezpieczenia ogrodzeń, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, nawierzchni sztucznych przed ewentualnymi dodatkowymi szkodami, mogącymi powstać w następstwie wyeksploatowania lub zaistniałej dewastacji,
6)      niezwłoczne i trwałe wyłączenia z eksploatacji zdewastowanych lub wyeksploatowanych ogrodzeń, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, stwarzających zagrożenie dla ich użytkowników do czasu dokonania naprawy lub wymiany przez Wykonawcę, któremu zostanie zlecone przez Zamawiającego dokonanie naprawy lub wymiany.
4.      Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego stałego kontaktu telefonicznego, także w soboty, niedziele i święta w celu podjęcia interwencji określonej na 60 min. od momentu  powiadomienia.
5.      Wykonawca musi zapewnić :
        a) pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego,
       b) w przypadkach nagłych podjęcie o każdej porze doby natychmiastowych działań interwencyjnych w celu niezwłocznego zabezpieczenia urządzeń zabawowych przed ewentualnymi dodatkowymi szkodami, mogącymi powstać w następstwie zaistniałej dewastacji lub być przyczyną zagrożenia zdrowia lub życia.
6.      Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że posiada:
a)   niezbędną aparaturę,
b)   sprzęt przystosowany do wykonania umowy,
c)    wyposażenie i pomieszczenia dostosowane do zakresu świadczonych usług w ramach umowy,
d)   posiada własne środki transportu przeznaczone do wykonania usług w ramach umowy.
 
Wykaz placów zabaw ujęty został w załączniku nr 1 do umowy z Wykonawcą.

Pliki do pobrania:

Dokumentacja przetargowa (w formacie zip)

 Pytania i odpowiedzi:

 

 

 


Wybór najkorzystniejszej oferty:

 


levitra strips rezeptfrei levitra original rezeptfrei cialis rezeptfrei und günstig kaufen kamagra billiger cialis sicher bestellen forum welche cialis generika gibt es