Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/13/15 - zakup prasy na 2016 r.

Wprowadził:
Piotr Kaniewski
Piotr Kaniewski
(22) 44 35 522
, 20 października 2015 r. || Ostatnia aktualizacja: 2016-03-16 09:28:37

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 22 Październik 2015 12:00

wygrała firma: Wygrała firma ,,Kolporter" w zakresie zakupu papieru do biura.

oferta opiewała na kwotę: 20872,06 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

Wydział Administracyjno – Gospodarczy prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę prasy codziennej, wydawnictw periodycznych oraz prasy fachowej na rok 2016 do Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Wykaz  prasy w załączonej tabeli nr 1.

 Kalkulacje kosztów prenumeraty prasy codziennej oraz wydawnictw periodycznych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku bardzo proszę wykonać w załączonej tabeli nr 2.

 W czasie trwania umowy na prenumeratę mogą zachodzić zmiany w ilościach i tytułach zamawianej prasy.

 Płatność będą dokonywane z góry, kwartalnie do 10 dnia miesiąca zaczynającego następny kwartał na podstawie faktury.

 Proszę również o podanie promocji jakimi Państwo dysponują.

 Umowa zostanie podpisana po wyłonieniu najkorzystniejszej cenowo oferty i uzyskaniu akceptacji Burmistrza.

 

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 22 44 35 211

umowa

tabela nr 1

tabela nr 2

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.