Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych
Styczeń (4)
Luty (8)
Marzec (11)
Kwiecień (10)
Maj (12)
Czerwiec (15)
Lipiec (12)
Sierpień (8)
Wrzesień (15)
Październik (16)
Listopad (12)
Grudzień (13)