UD-VI-ZP/80/15 Przesunięcie i remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 w Warszawie

Wprowadził:
Agata Latawiec
Agata Latawiec
, 30 września 2015 r. || Ostatnia aktualizacja: 2015-11-05 10:55:31 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/80/15

 Przesunięcie i remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 w Warszawie


TERMINY:

składanie ofert do 15.10.2015 r. godz. 1200

otwarcie ofert 15.10.2015 r. godz. 1300

 


 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (w formacie .pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami W formacie .zip)

 


Warszawa, dn. 23.10.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (w formacie .pdf)