UD-VI-ZP/06/11 Wykonanie usługi zamieszczania w prasie reklam Urzędu Dzielnicy Praga Południe

Wprowadził:
Urszula Frydrych
Urszula Frydrych
, 17 lutego 2011 r. || Ostatnia aktualizacja: 2011-02-17 15:00:00 || PDF

Zawarcie umowy ramowej na:

"Wykonanie usługi zamieszczania w prasie reklam Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy"

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/06/11

termin składania ofert:  25.02.2011 r.  01.03.2011r. do godziny 10:00 

otwarcie ofert: 25.02.2011 r. 01.03.2011r. godz. 12:00

 


Pliki do pobrania:

Specyfikacja i załączniki  (w formacie zip)

ogłoszenie (w formacie pdf)

 


Pytania i odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w dniu 23.02.2011r od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania. Zamawiający udzielił w trybie art. 38 ust. 1a ustawy Pzp odpowiedzi, których treść zamieszczona jest poniżej. Jednocześnie informujemy o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 01.03.2011r na godz. 10:00 oraz terminu otwarcia ofert na dzień 01.03.2011r. na godz. 12:00

odpowiedzi (w formacie pdf)


Wybór najkorzystniejszej oferty:

 

 

 

 

cialis generika ohne zollprobleme cialis ohne rezept mit paypal levitra rezeptfrei aus europa sildenafil citrate 100mg kaufen