UD-VI-ZP/47/20 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez miasto stołeczne Warszawa zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2”

Wprowadził:
Iwona Włosek
Iwona Włosek
, 28 grudnia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2021-01-13 14:10:56 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/47/20

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez miasto stołeczne Warszawa zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2”

 

TERMINY:

składanie ofert do 12.01.2021 r. godz. 1000

otwarcie ofert 12.01.2021 r. godz. 1100

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (.zip)

Załącznik 10 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (.zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych  

Druk do celów statystycznych (.docx)


Warszawa, 12.01.2021 r

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)


Warszawa, 13.01.2021 r.

Ze względu na poprawioną omyłkę rachunkową Wykonawcy, Zamawiający zamieszcza poprawione zestawienie  z otwarcia ofert.

Poprawiona Informacja z otwarcia ofert (.pdf)