UD-VI-ZP/46/20 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja obiektów Klubu Sportowego „DRUKARZ” – wymiana murawy na boisku” w Warszawie

Wprowadził:
Iwona Włosek
Iwona Włosek
, 22 grudnia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2021-01-13 12:12:00 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/46/20

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja obiektów Klubu Sportowego „DRUKARZ” – wymiana murawy na boiskuw Warszawie

 

UWAGA !!! ZMIANA TERMINÓW

TERMINY:

składanie ofert do 07.01.2021 r. 13.01.2021 r godz. 1000

otwarcie ofert 07.01.2021 r. 13.01.2021 r godz. 1100

 


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (.zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych  


Warszawa, 13.01.2021 r. 

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)