UD -VI-ZP/44/20 Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego dla Terminalu Kultury Gocław w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa Centrum Kulturalno- Edukacyjnego” w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Wprowadził:
Adam Osowiecki
Adam Osowiecki
, 19 listopada 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-11-20 15:45:55 || PDF

                                                   

                                                    NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/44/20

Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego dla Terminalu Kultury Gocław w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa Centrum Kulturalno- Edukacyjnego”  w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

                                                                                                                                                                                                                                                        TERMINY:

składanie ofert do 29.12.2020 r. do godz. 1000 

otwarcie ofert 29.12.2020 r. o godzinie 10.30 


 

Dokumentacja zamówienia (SIWZ z załącznikami) dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem: 

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/19877/details

Opis przedmiotu zamówienia (zip)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej (pdf)

Instrukcja (pdf)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych  

Druk do celów statystycznych (.docx)


Warszawa, 20.11.2020 r.