UD-VI-ZP/42/20 Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie

Wprowadził:
Agnieszka Urbanik
Agnieszka Urbanik
, 9 listopada 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22 13:32:53 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/42/20


Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie

 

 TERMINY:

składanie ofert do 24.11.2020 r. godz. 1000

otwarcie ofert 24.11.2020 r. godz. 1100 

WADIUM  100 000 PLN

 


 Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1-9 oraz 11-13 (.zip)

Załącznik nr 10 do SIWZ cz. I

Załącznik nr 10 do SIWZ cz. II

Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiary robót 

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych  

Druk do celów statystycznych (.docx)


Warszawa, 19.11.2020 r.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. 

Warszawa, 24.11.2020 r.


Warszawa, 30.12.2020 r. 
 

Warszawa, 22.01.2021 r.