UD-VI-ZP/28/20 Wykonanie dokumentacji techn. i robót bud. dla inwestycji: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku: SP nr 375, SP nr 135, P 48, P 179, P 198, P 227 i P 411" w Warszawie

Wprowadził:
Agata Latawiec
Agata Latawiec
, 8 lipca 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-09-02 14:41:58 || PDF

 

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/28/20

Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:

„Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku: Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Abrahama 10, Szkoły Podstawowej nr 135 przy ul. Bartosika 5, Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119, Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14, Przedszkola nr 198 przy ul. Bartosika 5, Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3 i Przedszkola nr 411 przy ul. St. Augusta 77” w Warszawie

UWAGA: Zmiana terminów!  

TERMINY:

składanie ofert do 24.07.2020  29.07.2020 r. godz. 1000

otwarcie ofert 24.07.2020  29.07.2020 r. godz. 1100


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (.zip) 

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych  


Warszawa, dn.17.07.2020 r.

Pytania z dnia 16.07.2020 r. (pdf)


Warszawa, dn. 21.07.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)

Odpowiedzi na pytania (.pdf)

SIWZ po zmianach (.pdf)

Zalacznik 6 - Wykaz robót po zmianach (.doc)

Zamawiający, działając zgodnie z art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu j.w. oraz w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty z dnia 24.07.2020 r. na dzień 29.07.2020 r., godziny pozostają bez zmian.


Warszawa, dn. 29.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)


Warszawa, dn. 02.09.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 1 - Szkoła Podstawowa nr 375 przy ul. Abrahama 10 (.pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 2 - Szkoła Podstawowa nr 135 przy ul. Bartosika 5 (.pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 3- Przedszkole nr 48 przy ul. Szaserów 119 (.pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 4 - Przedszkole nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 (.pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 5- Przedszkole nr 198 przy ul. Bartosika 5 (.pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 6 - Przedszkole nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3 (.pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 7- Przedszkole nr 411 przy ul. St. Augusta 77 (.pdf)