Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/21/20 - Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie

Wprowadził:
Dmitruk Dorota
Dmitruk Dorota
, 22 maja 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-05-28 13:30:19 || PDF


NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/21/20  

Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w WarszawieTERMINY:

składanie ofert do 09.06.2020 r.  godz. 1000

otwarcie ofert 09.06.2020 r. godz. 1100 Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SIWZ z załącznikami (zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych