Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/20/20 Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. - etap I w Przedszkolu Nr 331 przy ul. Szaserów 61A w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Wprowadził:
Agnieszka Urbanik
Agnieszka Urbanik
, 18 maja 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-06-02 12:44:41 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/20/20 

 

Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. - etap I   w Przedszkolu Nr 331 przy ul. Szaserów 61A w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”.


TERMINY:

składanie ofert do 02.06.2020 r.  godz. 1000

otwarcie ofert 02.06.2020 r. godz. 1100

WADIUM 4 500,00 PLN

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SIWZ z załącznikami (zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych