Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/19/20 Dowóz niepełnosprawnych uczniów (dzieci) do szkół od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Wprowadził:
Adam Osowiecki
Adam Osowiecki
, 13 maja 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-05-15 18:29:27 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/19/20

Dowóz niepełnosprawnych uczniów (dzieci) do szkół od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021  

TERMINY:

składanie ofert do 22.06.2020 r. godz. 1000

otwarcie ofert 22.06.2020 r. godz. 1100 

WADIUM:

30.000,00 PLN

Rejon I – 16.500,00 zł.

Rejon II – 13.500,00 zł.


 

Dokumentacja zamówienia (SIWZ z załącznikami) dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem: 

https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/14399/details

Instrukcja obsługi platformy zakupowej (pdf)

Instrukcja (pdf)
Warszawa, 13.05.2020 r.