Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WSZ/1/2020-zakup narkotestów

Wprowadził:
Joanna Krupińska
Joanna Krupińska
, 23 marca 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-04-09 10:25:39

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Joanna Krupińska
Tel: (22)4435300

Prosimy o składanie ofert

do dnia: 06 Kwiecień 2020 16:00

na adres: [email protected]

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

zakup narkotestów

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia prosi o przesylanie oferty cenowej zakupu podanych niżej narkotestów:

9 opakowań Nark 2001, 2 opakowania  Nark 2005 , 7 opakowań Nark 20020, 4 opakowania Nark 2007, 5 opakowań Nark 20015, 1 opakowanie Nark 20021,

2 opakowania Nark 20030, 3 opakowania Nark 20032.

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.