Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/100/19 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacacji w. z. w budynku Zespół Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1 ”

Wprowadził:
Adam Osowiecki
Adam Osowiecki
, 9 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-12-13 11:46:48 || PDF

Warszawa, 25.10.2019 r.NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/100/19 

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. w budynku Zespół Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”

 TERMINY

:składanie ofert do 25.10.2019 r.  godz. 1000

otwarcie ofert 25.10.2019 r.  godz. 1100 


 Pliki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie .zip)

Ogłoszenie o zamówieniu (w formacie .pdf)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych 

Druk do celów statystycznych (w formacie .docx)

Warszawa, 09.10.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert (pdf)

Warszawa, 25.10.2019 r.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Warszawa, 13.11.2019 r.