Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/35/19 zakup mebli do BAISO

Wprowadził:
Izabela Trzebińska
Izabela Trzebińska
, 8 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-08 13:26:25

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Izabela Trzebińska
Tel:

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 15 Październik 2019 14:00

na adres: [email protected]

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy składa  zapytanie  ofertowe  na  dostawę fabrycznie  nowych  mebli  do Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ul. Grochowskiej 274  w Warszawie.    

W ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wycenę mebli, w kolorze OLCHA PANAMA R 36002 LN ( szczegółowy opis mebli w załącznikach).

W cenę musi zostać wliczony transport na ul. Grochowska 274, rozładunek, demontaż i zniesienie do piwnicy starych mebli oraz montaż w poszczególnych pomieszczeniach nowych mebli.

Realizacja zamówienia w ciągu 21 dni od podpisania umowy.

 Na przedmiot zamówienia należy udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia protokólarnego odbioru końcowego oraz wystawić atest lub certyfikat.

Oferty proszę składać w terminie do dnia 15 października  2019 r. do godziny 14:00 .

 Z pośród złożonych ofert zostanie wybrana najtańsza oferta. Po akceptacji Burmistrza zostanie podpisana z oferentem umowa. Umowa musi zostać podpisana i dostarczona osobiście lub drogą meilową w ciągu 3 dni roboczych od jej przesłania do wybranego oferenta. Jeżeli umowa nie zostanie odesłana straci swoja ważność i konieczne będzie wybranie kolejnego oferenta.

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Izabeli Trzebińskiej pod nr tel. 22 44 35 211 lub na adres: e-mail:  [email protected] 

Załączniki:

projekt umowy

opis mebli

tabela do wyceny

odręczny projekt

 

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.