Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/95/19 Wykonanie robót budowlanych dla zadania " Wymiana nawierzchni jezdni ulicy Boremlowskiej od ulicy Wspólna Droga do ulicy Nasielskiej" w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Wprowadził:
Radosław Sokół
Radosław Sokół
, 7 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-12-05 15:22:43 || PDF

NR  SPRAWY UD-VI-ZP/95/19

TERMINY:

składanie ofert do 22.10.2019 r. do godziny 11.00

otwarcie ofert w dniu 22.10.2019 r. o godzinie 12.00 


Warszawa, 07.10.2019 r.

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę  o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych.

Druk do celów statystycznych (word)

 


Warszawa, 22.10. 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

 


Warszawa, 14.11.2019 r.

Informacja o wyborze (pdf)