Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/96/19 Wykonanie projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Zakątek Prusa” przy ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie (plac przed budynkiem XXXV LO)

Wprowadził:
Agata Latawiec
Agata Latawiec
, 7 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-11-14 13:35:08 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/96/19

Wykonanie projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Zakątek Prusa” przy ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie (plac przed budynkiem XXXV LO)

 

TERMINY:

składanie ofert do 15.10.2019 r. godz. 1100

otwarcie ofert 15.10.2019 r. godz. 1200


Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie o zamówieniu (w formacie .pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (w formacie .zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych 

Warszawa, dnia 04.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (w formacie .pdf)