Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/33/19 zakup krzeseł LOCO II

Wprowadził:
Izabela Trzebińska
Izabela Trzebińska
, 3 października 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-07 09:32:12

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Izabela Trzebińska
Tel:

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 10 Październik 2019 14:00

na adres: [email protected]

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

33/19 zakup krzeseł LOCO II

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy składa  zapytanie  ofertowe  na  dostawę fabrycznie  nowych  krzeseł  do Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ul. Grochowskiej 274  w Warszawie.  

W ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wycenę 4 sztuk krzeseł LOCO II , tapicerka MICRO M62, podłokietniki w kolorze buk naturalny 1.007, rama metalowa chromowana. W cenę musi zostać wliczony transport na ul. Grochowska 274 oraz bezwzględnie rozładunek do magazynu.

Realizacja zamówienia w ciągu 21 dni od podpisania umowy.

Na przedmiot zamówienia należy udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia protokólarnego odbioru końcowego oraz wystawić atest lub certyfikat.

Oferty proszę składać w terminie do dnia 10 października  2019 r. r. do godziny 14:00 .

Z pośród złożonych ofert zostanie wybrana najtańsza oferta. Po akceptacji Burmistrza zostanie podpisana z oferentem umowa.

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Izabeli Trzebińskiej pod nr tel. 22 44 35 211 lub na adres: e-mail:  [email protected] 

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.