Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/82/19 Remont ogrodzenia i nawierzchni dróg wewnętrznych – II etap w Przedszkolu nr 162 przy ul. Dąbrówki 3

Wprowadził:
Iwona Włosek
Iwona Włosek
, 9 września 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-12-05 15:17:05 || PDF

NR  SPRAWY UD-VI-ZP/82/19

Remont ogrodzenia i nawierzchni dróg wewnętrznych – II etap w Przedszkolu nr 162 przy  ul. Dąbrówki 3


TERMINY:

składanie ofert do 24.09.2019 r. do godziny 10.00

otwarcie ofert w dniu 24.09.2019 r. o godzinie 11.00 


Warszawa, dnia 09.09.2019 r.

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę   o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych.

Druk do celów statystycznych (word)


Warszawa, dnia 24.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert (pdf)


Warszawa, dnia 16.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)