Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/85/19 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zadania pod nazwą: "Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 2 KS "Drukarz" w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Wprowadził:
Radosław Sokół
Radosław Sokół
, 6 września 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-12-05 15:19:28 || PDF

NR  SPRAWY UD-VI-ZP/85/19

TERMINY:

składanie ofert do 23.09.2019 r. do godziny 10.00

otwarcie ofert w dniu 23.09.2019 r. o godzinie 11.00 


Warszawa, 06.09.2019 r.

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę   o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych.

Druk do celów statystycznych (word)

 


Warszawa, 10.09. 2019 r.

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pytanie do przetargu, poniżej udostepniamy jego treść, odpowiedź zostanie umieszczona na stronie Zamawiającego w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie:   Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy zaprojektować i wybudować oświetlenie na długości 250 m. pkt 3 Części opisowej programu funkcjonalno - użytkowego.


Warszawa, 12.09. 2019 r.

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie (pdf)

 


Warszawa, 23.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

Warszawa, 03.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)