Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/72/19 Wykonanie dok. projekt. i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w.z. w bud. Szkoły Podst. Nr 246

Wprowadził:
Adam Osowiecki
Adam Osowiecki
, 13 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-02 09:39:49 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/72/19 

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej  z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w.z. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 TERMINY:

składanie ofert do 22.08.2019 r.  godz. 1000

otwarcie ofert 22.08.2019 r.  godz. 1100 


 Pliki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie .zip)

Ogłoszenie o zamówieniu (w formacie .pdf)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych 

Druk do celów statystycznych (w formacie .docx)

Warszawa, 13.08.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

Warszawa, 13.08.2019 r.

Zbiorcze zestwienie ofert (pdf)

Warszawa, 22.08.2019 r.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Warszawa, 17.09.2019 r.