Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/71/19 Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonania robót budowlanych dla inwestycji pn.: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Wprowadził:
Adam Osowiecki
Adam Osowiecki
, 7 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-09 15:14:28 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/71/19 

Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonania robót budowlanych dla inwestycji pn.: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279  przy ul. Cyrklowej 1 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 TERMINY:

składanie ofert do 23.08.2019 r.  godz. 1000

otwarcie ofert 23.08.2019 r.  godz. 1100 

UWAGA!

W dniu 14.08.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania

Zmiana termimów

TERMINY:

składanie ofert do 27.08.2019 r.  godz. 1000

otwarcie ofert 27.08.2019 r.  godz. 1100 


 Pliki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie .zip)

Ogłoszenie o zamówieniu (w formacie .pdf)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych 

Druk do celów statystycznych (w formacie .docx)

Warszawa, 07.08.2019 r.

Pytania z 14.08.2019 r. (pdf)

Warszawa, 16.08.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

Warszawa, 20.08.2019 r.

Pytania   dnia 14.08.2019 r. i odpowiedzi na pytania (pdf)

Wzór umowy - załącznik 8 - ze zmianami wprowadzonymi w następstwie zadanych pytań (pdf)

PFU - załącznik 9 - ze zmianami wprowadzonymi w następstwie zadanych pytań (pdf)

Warszawa, 23.08.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert (pdf)

Warszawa, 27.08.2019 r.


Warszawa, 10.09. 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)