Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/105/18 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie: „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44”

Wprowadził:
Agata Latawiec
Agata Latawiec
, 17 października 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-11-30 13:44:29 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/105/18

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie: „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul.Zwycięzców 44” 

UWAGA: zmiana terminów!

TERMINY:

składanie ofert do 05.11.2018 r.  08.11.2018 r.  godz. 1000

otwarcie ofert 05.11.2018 r.  08.11.2018 r.  godz. 1100


 Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (w formacie .pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (w formacie .zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych 

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytania nr 1 z dnia 23.10.2018 r.

Pytania nr 2 z dnia 24.10.2018 r.


Warszawa, dn. 25.10.2018 r.

Odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 (w formacie .pdf)


Pytania nr 3 z dnia 29.10.2018 r.


Warszawa, dn. 31.10.2018 r.

Odpowiedzi na pytania nr 3 (w formacie .pdf)

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został przesunięty z dnia 05.11.2018 r. na dzień 08.11.2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.11.2018 r. o godz. 11:00 w sali 203 przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( w formacie .pdf)


Warszawa, dn. 08.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (w formacie .pdf)


Warszawa, dn. 15.11.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postepowania (w formacie .pdf)