Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/102/18 Remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 375 przy ul. Abrahama 10 w Warszawie.

Wprowadził:
Radosław Sokół
Radosław Sokół
, 4 października 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-01-25 10:31:55 || PDF

NR  SPRAWY UD-VI-ZP/102/18

TERMINY:

składanie ofert do 19.10.2018 r. do godziny 10.00

otwarcie ofert w dniu 19.10.2018 r. o godzinie 11.00 


Warszawa, 04.10.2018 r.

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę   o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych.

Druk do celów statystycznych (word

 


Warszawa, 19.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (w formacie pdf)

 


Warszawa, 07.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (w formacie pdf)