Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/100/18 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja dachu pływalni „Szuwarek”

Wprowadził:
Adam Osowiecki
Adam Osowiecki
, 24 września 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-11-07 10:40:14 || PDF

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja dachu pływalni „Szuwarek”

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/100/18

TERMINY

składanie ofert do 04.10.2018 r. do godziny 10.00

otwarcie ofert w dniu 04.10.2018 r. o godzinie 12:00


Ogłoszenie (w formacie pdf)
Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych
Warszawa, 26.09.2018 r.
Warszawa, 04.10.2018 r.
Warszawa, 29.10.2018 r.