PPd/95/06 modernizacja skweru przetarg nieograniczony

Wprowadził:
Agata Ziemska
Agata Ziemska
, 29 września 2006 r. || Ostatnia aktualizacja: 2006-09-29 02:00:00 || PDF

 

Modernizacja skweru na Placu 1831 roku – etap I

PPd/95/06

 

termin składania ofert - 30.10.2006 r. godz. 12.00

 

Zakres prac do wykonania obejmuje rozbiórkę dróg, obrzeży i elementów małej architektury oraz budowę nowego układu drogowego, oświetlenia, wykonanie placu zabaw i wyposażenie w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci itp.


Piliki do pobrania:

 

Specyfikacja załączniki do specyfikacji: 

1) formularz oferty

2) oświadczenie

3) umowa

4) wykaz robót

5) wykaz osób 

6)   Dokumentacja projektowa:

6.A.1.  projekt zagospodarowania Placu

6.A.2. projekt układu drogowego

6.A.3. projekt placu zabaw

6.A.4. projekt wyposażenia Placu (mała architektura)

6.A.5. projekt oświetlenia

6.A. ZUD

6.B.1. przedmiary robót

6.B.2. przedmiar oświetlenia

6.B.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót cz.1

6.B.4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót cz.2

6.B.5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - oświetlenie

 


Pytania i odpowiedzi:

w tej chwili brak pytań i odpowiedzi. 

 


Wybór najkorzystniejszej oferty:

 

 


 Protesty i odwołania:

 

tadalafil kaufen deutschland wo levitra kaufen cialis generika forzest 20 tabletten viagra packstation bestellen cialis preise forum cialis anonym bestellen levitra 10 mg kaufen