Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/31/18 zakup szaf metalowych

Wprowadził:
Małgorzata Chrzanowska
Małgorzata Chrzanowska
(22) 44 35 221
, 7 września 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-11-08 09:24:13

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 18 Wrzesień 2018 14:00

wygrała firma: Meriwa Sp. jawna Paweł Filipiuk, Iwona Filipiuk Al. Warszawska 150, 20-824 Lublin

oferta opiewała na kwotę: 33305,94 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

Zakup szaf metalowych

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy składa zapytanie ofertowe na dostawę wraz z wniesieniem i montażem fabrycznie nowych szaf metalowych do pomieszczeń urzędu znajdujących się przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.
W ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wycenę mebli wyszczególnionych w załączniku, wykonanie, transport, rozładunek wniesienie do poszczególnych pomieszczeń oraz montaż nowych szaf metalowych wraz z nadstawkami w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
Na przedmiot zamówienia należy udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia protokólarnego odbioru końcowego.
Do faktury należy załączyć atest lub certyfikat oraz dokument świadczący o zgodności wyrobu z podstawowymi wymaganiami UE.

opis mebli

Projekt umowy stanowi załącznik.


Pytania proszę kierować na adres e-mail: [email protected] lub pod telefonem: 22 44 35 211

wybór ofert

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.