UD-VI-WIN/12/18 – serwis kserokopiarek Canon

Wprowadził:
Karol Kisiel
Karol Kisiel
(22) 44 35 250
, 26 kwietnia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-05-28 13:54:48

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 07 Maj 2018 12:00

wygrała firma: ARKAM s.c.

Wartość umowy 13 000,00 zł

punktacja ofert w kryterium 100 % cena
L.p. Firma Zryczałtowany koszt usługi
z uwzględnieniem Ilości kserokopiarek
%
1 ARKAM s.c. 100,00
     
Lp. Opis Ilość
1

Zlecający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeglądy, naprawę poprzez wymianę w miarę potrzeb części lub materiałów eksploatacyjnych kserokopiarek Canon użytkowanych w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

Wymagane referencje na serwis kserokopiarek Canon minimum z trzech lokalizacji\firm w Warszawie i do 30 km od Centrum Warszawy.

Minimalna ilość serwisowanych  kserokopiarek firmy Canon w każdej lokalizacji\firmie 5 sztuk.

Czas dojazdu i reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie 3 godziny.

Koszt przeglądów, części oraz materiałów eksploatacyjnych określony jest w ofercie cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

Części i materiały muszą być ORYGINALNE (z zakupów z legalnej sieci dystrybucyjnej firmy Canon).

Pliki do pobrania:

1. Umowa

2. Załacznik nr 1

3. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.