UD-VI-ZP/20/18 Przebudowa ulic Zakopiańskiej, Radziłowskiej i Szczuczyńskiej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Radziłowskiej na odc. od ulicy Zakopiańskiej do budynku nr 5

Wprowadził:
Agata Latawiec
Agata Latawiec
, 30 marca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-07-31 11:30:03 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/20/18

Przebudowa ulic Zakopiańskiej, Radziłowskiej i Szczuczyńskiej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Radziłowskiej na odc. od ulicy Zakopiańskiej do budynku nr 5, o łącznej długości ok. 65,00 mb. z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami w Dzielnicy Praga-Południe

 

TERMINY:

składanie ofert do 16.04.2018 r. godz. 1000

otwarcie ofert 16.04.2018 r. godz. 1100

wadium – 40 000,00 PLN 


Pliki do pobrania:
 
Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych 

Warszawa, dn. 16.04.2018 r.

Warszawa, dn. 20.04.2018 r.