UD-VI-WIN/11/18 - Kserokopiarka kolorowa

Wprowadził:
Karol Sosiński
Karol Sosiński
(22) 44 35 289
, 28 marca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-04-16 09:20:43

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 30 Marzec 2018 12:00

wygrała firma: Faxonix

oferta opiewała na kwotę: 3493,2 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

Kserokopiarka kolorowa

laserowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne o minimalnych wymaganiach technicznych zamieszczonych w załączniku


Warunki dodatkowe

  • Gwarancja na całość powinna być nie krótsza niż 24 miesięcy.
  • W okresie gwarancji koszt naprawy i transportu sprzętu pokrywa Dostawca. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony ma być bezpośrednio przez pracowników wykonawcy posiadających odpowiednie certyfikaty producenta potwierdzające ich kwalifikacje do naprawy urządzenia.
  • Czas reakcji na zgłoszenie - następny dzień roboczy.
  • Zużycie materiałów exploatacyjnych nie przekraczające 35% (w przypadku chęci instalacji nowych materiałów eksploatacyjnych takich jak zespół bębnów montaż powinien nastąpić w obecności kupującego) 
  • Oferent do oferty dołączy pełną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu
  • (z wyszczególnieniem konkretnych parametrów oferowanych w postępowaniu).
  • Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego.

1
Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 5 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.