UD-VI-ZP/16/18 Remont poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej w.z., c.w.u. oraz ppoż. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 279 przy ul. Cyrklowej 1, remont pomieszczeń szatni i natrysków przy sali gimnastycznej Szkoły

Wprowadził:
Agata Latawiec
Agata Latawiec
, 19 marca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-05-10 11:31:31 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/16/18

 

Remont poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej w.z., c.w.u. oraz ppoż. z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji wody zimnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 279 przy ul. Cyrklowej 1, remont pomieszczeń szatni i natrysków przy sali gimnastycznej Szkoły

TERMINY:

składanie ofert do 04.04.2018 r. godz. 1000

otwarcie ofert 04.04.2018 r. godz. 1100

wadium – 7 000,00 PLN


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (w formacie .pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w formacie .pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (w formacie .zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych 

Druk do celów statystycznych (w formacie .docx)


04.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (w formacie .pdf)


18.04.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (w formacie .pdf)