UD-VI-ZP/15/18 Remont szatni w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Saskiej 59 w Warszawie

Wprowadził:
Adam Osowiecki
Adam Osowiecki
, 13 marca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-04-27 09:28:31 || PDF

Remont szatni w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Saskiej 59  w  Warszawie

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/15/18

TERMINY:

składanie ofert do 29.03.2018 r. do godziny 10.00

otwracie ofert w dniu 29.03.2018 r. o godzinie 11.00 


Ogłoszenie (w formacie pdf)
Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych
Warszawa, 13.03.2018 r.
Warszawa, 29.03.2018 r.
Warszawa, 11.04.2018 r.