Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/48/19 Remont podłóg – I etap w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 przy ul. Mińskiej 3/5 w Warszawie

Wprowadził: Aleksandra Cydejko, 16 maja 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20 11:28:53

UD-VI-ZP/43/19 Remont klatki schodowej w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie

Wprowadził: Iwona Włosek, 16 maja 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-05-16 14:11:45

UD-VI-ZP/42/19 Remont instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazowej w budynku Przedszkola Nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Wprowadził: Iwona Włosek, 10 maja 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-05-10 12:04:23

UD-VI-ZP/41/19 Wykonanie zadania z budżetu partycypacyjnego pn.: „Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 255” przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w Warszawie

Wprowadził: Adam Osowiecki, 7 maja 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20 12:26:29

UD-VI-ZP/39/19 Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji „Kolorowy plac zabaw przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego” w Warszawie

Wprowadził: Iwona Włosek, 30 kwietnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-05-16 11:29:55
Strona 1 z 3
1 2 3