Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/74/19 Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego, al. Stanów Zjednoczonych 27 w Warszawie

Wprowadził: Agata Latawiec, 19 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-21 14:12:25

UD-VI-ZP/72/19 Wykonanie dok. projekt. i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w.z. w bud. Szkoły Podst. Nr 246

Wprowadził: Adam Osowiecki, 13 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-22 11:21:45

UD-VI-ZP/73/19 Wykonanie robót w istniejących budynkach SP Nr 215 i Pływalni Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 w zakresie budowy węzłów ciepła oraz dostosowania technologii basenu.

Wprowadził: Radosław Sokół, 12 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-19 12:47:45

UD-VI-ZP/71/19 Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonania robót budowlanych dla inwestycji pn.: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Wprowadził: Adam Osowiecki, 7 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-20 13:29:06

UD-VI-ZP/69/19 Wykonanie prac w zakresie pielęgnacji zieleni „niskiej” i utrzymania czystości na terenach zieleni wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.

Wprowadził: Iwona Włosek, 7 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-07 10:39:19
Strona 1 z 2
1 2