budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 72 ul. Paca 44 w Warszawie w trybie przetargu ograniczonego

Wprowadził:
Agata Ziemska
Agata Ziemska
, 17 sierpnia 2006 r. || Ostatnia aktualizacja: 2006-08-17 11:49:03 || PDF

budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 72 ul. Paca 44 w Warszawie

Nr sprawy PPd/81/06

Data składania wniosków 01.09.2006 r. do godz. 10.00

Roboty obejmują wykonanie:

-  boiska do piłki ręcznej i mini piłki nożnej z trawy syntetycznej na podbudowie przepuszczalnej ze strefą bezpieczeństwa 1 i 2 m o wymiarach całkowitych pola 22 x 44 m

- 2-torowej bieżni ogólnej o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej - ok. 450 m2,

- 2-torowej bieżni do biegu na 60 m ze skocznią do skoku w dal, nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie przepuszczalnej – ok. 210 m2,

- 2 zmniejszonych boisk do gry w 2 ognie w zakolach bieżni – nawierzchnia z trawy syntetycznej na podbudowie przepuszczalnej,

- boiska do koszykówki – nawierzchnia z poliuretanu na podbudowie przepuszczalnej o wymiarach 13 x 24 m ze strefą bezpieczeństwa 2 m,

- boiska do siatkówki – nawierzchnia z trawy syntetycznej na podbudowie przepuszczalnej 9 x 18 m ze strefą bezpieczeństwa 2 m,

- placu zabaw dla najmłodszych o pow. ok. 133 m2,

- zagospodarowania terenu zielenią,

-  wymiany ogrodzenia,

- prac rozbiórkowych (istniejącego ogrodzenia, nawierzchni asfaltowej, murków przy sali gimnastycznej, 4 szt. słupów do koszykówki z tablicami, chodników),

-  montażu ażurowych barierek w miejsce murków,

- oświetlenia terenu boisk,

-  linii kablowej NN,

-  instalacji monitoringu boisk.


Pliki do pobrania

 ogłoszenie

wniosek

oświadczenie

wykaz robót

wykaz osób i podmiotów

 


Pytania i odpowiedzi

 


Protesty i odwołania

 


Wybór najkorzystniejszej oferty

viagra online kaufen paypal wo levitra generika kaufen levitra schmelztabletten packungsgröße levitra preis in deutschland levitra bayer preis