Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych
Wprowadził: Adam Osowiecki, 28 czerwca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-09-01 12:06:15
Wprowadził: Agnieszka Chodorek, 27 czerwca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-09-25 12:21:24
Wprowadził: Agata Latawiec, 26 czerwca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-08-10 09:48:10
Wprowadził: Agnieszka Chodorek, 23 czerwca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-08-28 11:04:22
Wprowadził: Michał Brysiak, 22 czerwca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-09-01 12:05:10
Strona 1 z 3
1 2 3