Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych
Wprowadził: Michał Brysiak, 7 lutego 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-25 10:22:21
Wprowadził: Agnieszka Chodorek, 30 stycznia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-06-06 14:31:40
Wprowadził: Adam Osowiecki, 30 stycznia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-03-21 13:21:34
Wprowadził: Mariola Piekarska, 24 stycznia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-03-09 11:48:50
Wprowadził: Mariola Piekarska, 23 stycznia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-03-09 11:51:01
Strona 1 z 2
1 2