Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych
Wprowadził: Adam Osowiecki, 23 grudnia 2014 r. || Ostatnia aktualizacja: 2015-02-09 08:42:30
Wprowadził: Adam Osowiecki, 11 grudnia 2014 r. || Ostatnia aktualizacja: 2015-01-27 08:19:57
Wprowadził: Agata Latawiec, 5 grudnia 2014 r. || Ostatnia aktualizacja: 2015-02-09 12:42:03